primariadumesti.ro

Folder Anul 2021

Documents

Select Toggle Title
spreadsheet Fluxuri de Trezorerie (cod 03) Finante 30 09 2021 ( xlsx, 13 KB ) (62 downloads)
spreadsheet Fluxuri de Trezorerie (cod 04) 30 09 2021 ( xlsx, 12 KB ) (54 downloads)
spreadsheet Contul de Rezultat Patrimonial 02 Bugetul local 30 09 2021 ( xlsx, 12 KB ) (45 downloads)
spreadsheet Contul de Rezultat Patrimonial TOTAL 30 09 2021 ( xlsx, 12 KB ) (46 downloads)
spreadsheet Cont de Executie Venituri 02 30 09 2021 ( xlsx, 31 KB ) (42 downloads)
spreadsheet Anexa 40b Situatia activelor si datoriilor 30 09 2021 ( xlsx, 29 KB ) (44 downloads)
spreadsheet Cont de Executie Cheltuieli 02 30 09 2021 ( xlsx, 17 KB ) (44 downloads)
spreadsheet Anexa 27 Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 30 09 2021 ( xlsx, 14 KB ) (35 downloads)
spreadsheet Anexa 29 Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la 30 09 2021 ( xlsx, 12 KB ) (25 downloads)
spreadsheet Anexa 19 (s 02) Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota parte aferenta chelt 30 09 2021 ( xlsx, 19 KB ) (24 downloads)
spreadsheet Anexa 14b Disponibil din mijloace cu destinatie speciala 30 09 2021 ( xlsx, 12 KB ) (24 downloads)
spreadsheet Fluxuri de Trezorerie (cod 03) Finante 30 06 2021 ( xlsx, 13 KB ) (35 downloads)
spreadsheet Fluxuri de Trezorerie (cod 04) 30 06 2021 ( xlsx, 12 KB ) (35 downloads)
spreadsheet Contul de Rezultat Patrimonial 02 Bugetul local 30 06 2021 ( xlsx, 12 KB ) (37 downloads)
spreadsheet Contul de Rezultat Patrimonial TOTAL 30 06 2021 ( xlsx, 12 KB ) (33 downloads)
spreadsheet Cont de Executie Venituri 02 30 06 2021 ( xlsx, 31 KB ) (34 downloads)
spreadsheet Anexa 40b Situatia activelor si datoriilor 30 06 2021 ( xlsx, 29 KB ) (30 downloads)
spreadsheet Cont de Executie Cheltuieli 02 30 06 2021 ( xlsx, 17 KB ) (33 downloads)
spreadsheet Anexa 29 Situaţia plăţilor efectuate din buget şi nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la 30 06 2021 ( xlsx, 12 KB ) (24 downloads)
spreadsheet Anexa 14b Disponibil din mijloace cu destinatie speciala 30 06 2021 ( xlsx, 12 KB ) (20 downloads)