primariadumesti.ro

Prezentare comuna Dumesti

 header regio

COMUNA DUMESTI, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Construire centru comunitar integrat in comuna Dumesti, judetul Vaslui”, cod MySMIS 151714, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități.

Valoarea totală a proiectului este de 761.037,09 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 468.800,50 lei, finantare nerambursabila alcătuită din: FEDR 334.857,51 lei, respectiv Bugetul National: 133.942,99 lei.

Obiectivul general al proiectului este creşterea accesului la serviciile de asistenţă medicală, sociale şi educaţionale a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, prin înfiinţarea unui centru comunitar integrat care să furnizeze servicii integrate pentru copii, tineri, adulţi/părinţi, vârstnici inclusiv persoane de etnie romă.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de:

 1. Crearea cadrului necesar pentru creșterea nivelului de integrare socială a persoanelor vulnerabile din comuna Dumesti, prin realizarea unui centru comunitar integrat.
 2. Consolidarea și îmbunătățirea asistenței sociale/medicale/educaționale la nivelul comunei Dumesti.
 3. Îmbunătățirea calității vieții prin furnizarea de servicii sociale/medicale/educaționale adaptate nevoilor persoanelor din grupurile vulnerabile.

Rezultatele proiectului:

 1. Înființarea centrului comunitar integrat în comuna Dumesti, judetul Vaslui, în scopul dezvoltării serviciilor medico-socio-educaționale, prin acțiuni de prevenție și intervenție specializată, prin activități de mediere școlară, de reorientare profesională, pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile din punct de vedere economic, social sau al stării de sănătate.

Pentru buna funcționare a centrului comunitar integrat se vor achiziționa diverse echipamente și dotări:-panouri solare;-laptop;-tableta;-imprimantă multifuncțională;-monitor pentru activitatea de telemedicină;-bicicletă;-scaun ergonomic pentru birou;-birou;-scaune beneficiari;-set mobilier;-dulapuri;-cuier;-consumabile operaționale;-pelerină ploaie;-cos/pubela gunoi;-dotări trusă medicală de asistență medicală comunitară.

 1. Crearea unui nou loc de munca.
 2. Realizarea de activități care să asigure prevenirea abandonului școlar, activități de mediere școlară, consiliere și orientare profesională, activități de gestionare a conflictelor între generații, de conștientizare a importanței alimentației în îmbunătățirea sănătății, contribuind la creșterea calității vieții și la o dezvoltare armonioasă a grupului vulnerabil identificat la nivelul comunei Dumesti.

Durata de implementare a proiectului este de 34 luni: respectiv de la data 01.03.2021 până la data 31.12.2023


 Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,

vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro


 Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

prin Programul Operațional Regional 2014-2020

footerwww.inforegio.rofacebook.com/inforegio.ro

 

Poster Imagine risipa 2023

 

 

 

 

Campanie Responsabilitate socială – colectare separată, cu sloganul Colectare separată pentru comuna ta curată 07.06.2023 – 31.08.2023

colectare selectiva

 

ANUNŢ

Imagine2Impozitele și taxele locale sau utilitățile publice, precum și amenzile pot fi plătite inclusiv online, de oriunde, accessând InfoPay: https://infopay.ro/i/dumestivs

 • Recomandăm plata online tuturor persoanelor din țară și de peste hotare care pot să-și achite taxele și impozitele online cu cardul bancar din 3-clik-uri direct de pe telefon sau calculator.
 • Sistemul InfoPay permite consultarea datoriilor către bugetul local și achitarea acestora precum și plata amenzilor contravenționale, prin acceptarea la plata online a cardurilor bancare VISA, VISA Electron, MasterCard și Maestro emise de orice banca din orice țară.
 • Cum plătesc online?

 

Taxele, impozitele și amenzile pot fi plătite online utilizând platforma InfoPay: https://infopay.ro/i/dumestivs

Aplicația mobilă Iphone: appstorehttps://infopay.ro/i/dumestivs

Aplicația mobilă Android  : magazin playhttps://infopay.ro/i/dumestivs

 • Sistemul de plata InfoPey este disponibil atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice și nu se percep comisioane pentru tranzacțiile efectuate.
 • Cum întru în cont?

Pentru a intră în contul dumneavoastră, trebuie să introduceți codul numeric personal/ codul unic de identificare. Dacă introduceți un cod numeric personal/cod unic de identificare și primiți notificarea ” codul nu este înregistrat în instituție”, înseamnă că nu sunteți înregistrat(ă)  în baza de date a Primăriei cu plăti anterioare/nu aveți rol pe CNP-ul  dumneavoastră.În acest caz, pentru a plăti online, va fi necesar să va adresați primăriei pentru a verifică pe ce cod numeric personal este deschis rolul.

 • Cum știu cât am de plătit?

Sumele de plata aferente sunt afișate în contul dumneavoastră, pentru fiecare impozit, respectiv taxa sau amendă.

Amintim faptul că taxele și impozitele sunt esențiale pentru bună funcționare a comunei. O bună parte din lucrările și investițiile necesare comunității noastre sunt realizate utilizând și fonduri din bugetul local, în funcție de gradul de colectare a taxelor și impozitelor.

Taxele, impozitele și amenzile pot fi plătite online utilizând platforma InfoPay: : https://infopay.ro/i/dumestivs

Va mulțumim anticipat pentru receptivitate.

Pentru asistenta sunati la nr. de tel. 0235459075 int 1


 

Comuna Dumesti este situata in partea de nord-vest a judetului Vaslui,cu un relief caracteristic zonei de deal,ea fiind situata pe cursul superior al raului Barlad, in subunitatea Dealului Barlad.

Comuna Dumesti se invecineaza cu urmatoarele comune:

 • la nord cu judetul Iasi
 • la estu si sud cu comuna Todiresti
 • la vest cu comuna Bacesti

Comuna Dumesti se intinde pe o suprafata de 5765 ha din care 433 ha intravilan si 5332 extravilan si o populatie de 3644 locuitori care au ca activitate in majoritate agricultura.

Activitatile specifice acestei zone sunt :agricultura, cresterea animalelor,comertul.

Comuna Dumesti este formata din urmatoarele sate:

 • Dumesti
 • Dumestii Vechi
 • Schinetea
 • Valea Mare

 

Obiective turistice : Conac Maresal Constantin prezan - localitatea Schinetea

Legaturi utile

1          PRIMĂRIA VASLUI
Str. Spiru Haret, nr.2, Vaslui
0235-310999
2          DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE
Str. Ştefan cel Mare, nr.56, Vaslui
0235-315297
0235-311510
3          DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI
Şoseaua Naţională Vaslui-Iaşi, nr.1, Vaslui
0235-318573
0235-313771
4          INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE
Str. Hagi Chiriac, nr.1, Vaslui
0235-303004
0235-321125
5          CAZIER JUDICIAR
Str. Salcamilor, nr. 3, Vaslui
0235-303454
6          POLIŢIA RUTIERĂ
Str. Salcamilor, nr. 3, Vaslui
0235-303454
7          SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
Str. Spiru Haret, nr.2, Vaslui
0235-310999-interior119
8          SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDEŢEAN DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
Str. Ştefan cel Mare,nr. 70, Vaslui
0235-310116
9          AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI
Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui
0335-401723
10          APELE ROMÂNE-DIRECŢIA APELOR PRUT-IAŞI
Str. Ştefan cel Mare, nr. 191, Vaslui
0235-361136
11          AGENŢIA DOMENIILOR STATULUI
Str. Eternităţii, nr. 7
0235-317120
12          AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
Str. Spiru Haret, nr. 5, Vaslui
0235-312559
13          AGENŢIA DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
Str. Eternităţii, nr.1, Vaslui
0235-319789
14          AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE - Oficiul Teritorial Vaslui
Str. Spiru Haret, nr. 4, Vaslui
0235-312274
15          AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-EST
Str. Ştefan cel Mare, nr.79, Vaslui
0235-362464
16          ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ A VÂNĂTORILOR ŞI PESCARILOR
Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 26, Vaslui
0235-311502
17          AUTORITATEA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
Str. Mareşal C-tin Prezan, nr. 20, Vaslui
0235-362194
18          AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII
Str. Ştefan cel Mare, nr.79, Vaslui
0235-324090
19          AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ( A.N.R.S.C)
Str. Moara Grecilor, nr. 96, Vaslui
0235-310004
20          AUTORITATEA RUTIERĂ
Str. Călugăreni, nr.144, Vaslui
0235-311753
21          CURTEA DE CONTURI
Str. M. Kogalniceanu, nr. 7
0235-311296
0235-313659
22          OFICIUL DE POŞTA ROMANA
Str. Inginer Badea Romeo, nr. 1
0235-314982
23          CASA CORPULUI DIDACTIC
Str. Ştefan cel Mare, nr.37, Vaslui
0235-317279
24          CENTRUL DE CONSERVARE A TRADIŢIILOR POPULARE
Str. Ştefan cel Mare, nr.79 Vaslui 0235-314087
25          CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ
Str. Donici, nr.2, Vaslui
0235-314706
26          CLUBUL ELEVILOR
Str. Ştefan cel Mare, nr.62, Vaslui
0235-313512
27          CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR
Str. Ştefan cel Mare, nr.193, Vaslui
0235-316891
28          COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA
Str. Gării, nr.2, Vaslui
0235-360125
29          COMPANIA NAŢIONALĂ DE TRANSPORT A ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.A
Str. Podu Înalt, nr.1, Vaslui
0235-361505
30          DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ
Str. Ştefan cel Mare, nr.79 Vaslui
0235-312294
31          DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE TINERET
Str. Huşului, nr. 2, Vaslui
0235-361501
32          DIRECŢIA MUNCII SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
Str. Mihail Kogălniceanu, nr.24, Vaslui
0235-311563
0235-314338
33          DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ
Str. Eternităţii, nr.1, Vaslui
0235-311413
0235-318049
34          DIRECŢIA PENTRU SPORT A JUDEŢULUI VASLUI
Str. Ştefan cel Mare, nr.79 Vaslui
0235-313287
35          DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
Str. Ştefan cel Mare, nr.70, Vaslui
0235-312364
0235-321724
36          DIRECŢIA SILVICĂ
Str. Veteran Ţurcanu, nr. 61, Vaslui
0235-361437
37          GARDA FINANCIARĂ
Str. Ştefan cel Mare, nr.56, Vaslui
0235-318276
38          GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU-COMISARIATUL JUDEŢEAN
Str. Călugăreni, nr.63, Vaslui
0235-310335
39          GOSCOM S.A VASLUI
Str. Alecu Donici, nr.23, Vaslui
0235-314070
40          INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "PODUL INALT"
Str. Castanilor, nr. 1, Vaslui
0235-304936
0235-304937
41          INSPECTORATUL DE CULTURĂ
Str. Ştefan cel Mare, nr.79 Vaslui
0235-311531
42          INSPECTORATUL JUDEŢEAN ÎN CONSTRUCŢII
Str. Călugăreni, nr. 21, Vaslui
0235-311931
0235-312221
43          INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ
Str. Radu Negru, nr.4, Vaslui
0235-312201
0235-322120
44          INSPECTORATUL TERITORIAL DE REGIM SILVIC ŞI VÂNĂTOARE
Str. Cuza Vodă, nr.41, Vaslui
0235-361442
45          INSPECTORATUL PENTRU CALITATEA MATERIALULUI SĂDITOR ŞI CALITATEA SEMINŢELOR
Str. Eternităţii, nr.1, Vaslui
0235-313149
0235-318672
46          JUDECĂTORIA
Str. Ing. Badea Romeo, nr.13, Vaslui
0235-311356
47          JANDARMERIA
Str. Călugăreni, nr.100, Vaslui
0235-312373
48          OFICIUL JUDEŢEAN DE CONSULTANŢĂ AGRICOLĂ
Str. Eternităţii, nr.7, Vaslui
0235-311707
0235-314388
49          OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
Str. Donici, nr.16, Vaslui
0235-311442
0235-311686
50          POLIŢIA COMUNITARĂ
Str. Ştefan cel Mare,nr.64, Vaslui
0335-402866
0335-315756
51          PROCURATURA
Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 31, Vaslui
0235-310743
52          PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL VASLUI
Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 31, Vaslui
0235-311863
53          PENITENCIAR
Str. Avicola, nr. 2, Vaslui
0235-322135
54          REGISTRUL AUTO ROMÂN
Sat Moara Grecilor, nr. 5, Vaslui
0235-310655
0235-312132
55          SPITALUL JUDEŢEAN
Str. Ştefan cel Mare, nr.233, Vaslui
0235-312120
0235-312121
56          SPITALUL DE BOLI INFECŢIOASE - NR.2
Str. Dr. Ghelerder, nr. 1, Vaslui
0235-312120
0235-312121
57          SERVICIUL JUDEŢEAN DE AMBULANŢĂ
Str. Tipografiei, nr. 2, Vaslui
0235-311934
0235-361498
58          SERVICIUL PENTRU ELIBERAREA PAŞAPOARTELOR SIMPLE
Str. Traian, nr. 1
0235-310739
59          SERVICIUL PENTRU ELIBERAREA PERMISELOR ŞI INMATRICULĂRI AUTO
Str. Traian, nr. 1
0235-310737
60          SUCURSALA AQUAVAS VASLUI
Str. Donici, nr. 23, Vaslui
0235-311153
0235-322641-dispecerat
61          TRIBUNALUL VASLUI
Str. Ştefan cel Mare, nr. 54, Vaslui
0235-311582
0235-312432
62          TERMICA
Str. Podu Înalt, nr. 3, Vaslui
0235-360280
0235-360297
63          TRANSURB
Str. Decebal, nr. 3, Vaslui
0235-360192
0235-315782